Proizvodnja cevi

Linija za proizvodnju šavnih, okruglih cevi prečnika fi17,3-38,1 mm, kvadratnih cevi dimenzija 13×13 – 30×30 mm i pravugaonih cevi dimenzija 20×10 – 40×20 mm, debljine zida 1-2 mm i dužine 4-8 m.

Linija za proizvodnju šavnih, okruglih cevi prečnik afi 42,4-127 mm, kvadratnih cevi dimenzija 30×30 – 100×100 mm i pravugaonih cevi dimenzija 40×20 – 150×50 mm, debljine zida 1,5-5 mm i dužine od 4-12 m.