Profilisanje TR lima

Linija za trapezno profilisanje, profila 37/200 od pocinkovane i bojene trake, debljine 0,5-0,8 mm i širine 1000-1250 mm.