SERTIFIKATI

  •  Potvrda o usaglašenosti kontrole proizvodnje u fabrici, u skladu sa Regulacijom (EU) broj 3052011 od Evrposkog parlamenta i Saveta iz 09.03.2011. pocivaju na usaglašenost uslova za stavljanje u promet građevinskih proizvoda i ukidajuci Direktivu Saveta 89106EEC, a u skladu sa Komisijom za Delegirane Uredbe (Eu) Broj 5682014, ovaj sertifikat izdaje se za gradjevinski proizvod:
  • Hladno valjani zavareni šuplji profili od nelegiranog I finog čelika, proizvdenog od strane DOO DAK COMERC ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE. 
  •  EN 10219-2:2006
  •  I sertifikuje da sistem kontrole proizvodnje fabrike zadovoljava sve naznacene zhteve. 
  •  EN 10219-1:2006

  • Ostali 
  •  ISO 9001:2008 – 2015
  •  CE znak za izvoz robe u EU